Reglementen


Statuten

VTV Naarden heeft haar grondbeginselen als vereniging statutair vastgelegd. In de statuten hebben we beschreven hoe we georganiseerd zijn en welke verantwoordelijkheden we dragen.

Indien u onze statuten in wilt zien, neemt u dan contact op met ons bestuur


Huisregels

In onze huisregels is vastgelegd wat onze leden én onze bezoekers mogen en niet mogen: hoe horen we ons te gedragen op het complex en naar anderen, welke bebouwing is toegestaan op de tuinen en welke activiteiten zijn (niet) toegestaan?

Indien u onze huisregels in wilt zien, neemt u dan contact op met ons bestuur


Conflicten

Waar mensen samen wonen, werken of recreëren, kunnen conflicten ontstaan. Als het conflict over een tuin gaat, verwachten wij van onze leden dat eerst onderling naar een oplossing gezocht wordt. Wanneer dit niet lukt, zal het bestuur een bemiddelende rol spelen. Mocht het dan nog steeds geen oplossing opleveren, dan zal het bestuur dwingend en bindend optreden.