Contact


Bestuur VTV Naarden

Voorzitter

Elzeba Kleiss

Secretaris & Ledenadministratie

Leona van Duivenvoorde

Penningmeester

Alex Driest

Beheer complex

Jan Landwaart

06 - 5258 0944

Verhuur tuinen

Ron Dekker

06 - 4211 2870

Technische Zaken & Verhuur tuinen

Chris Koopman

06 - 5148 6917


Weet u niet precies met wie u contact wilt? Mail dan naar: bestuur@vtvnaarden.nl


Commissies

Alle commissies en hun taken

Evenementencommissie
Zorgt voor de organisatie en het verloop van alle evenementen
De commissie zoekt nieuwe leden
Kascommissie
Zorgt voor de jaarlijkse controle van de financiƫle stukken
Alex Driest (bestuur), Guus Ickselheimer, Go Wammes
Winkelcommissie
Winkelbemensing en inkoop en distributie van zaai- en pootgoed
Hans Mobach (trekker), Alex Driest (bestuur), Chris Koopman, Paul Schilder, Mariska Breeuwer, Mieke van Galen
Schouwcommissie
Beoordelen en adviseren ten behoeve van nette tuinen
Ron Dekker (bestuur), Chris Breeuwer, Philip van Barneveld, Michael Bouwman

Lopende zaken

Alle lopende activiteiten

Beheer kantine
Vera Hazelaar-Ruisendaal
Redactie nieuwsbrief
Nico Bader, Leona van Duivenvoorde
Beheer website
Jaap Kolk