Evenementen VTV


Evenementen

Al sinds haar oprichting organiseert de evenementencommissie (EvCie) van de VTV Naarden jaarlijks verschillende evenementen. Wij doen dit om de binding tussen onze leden en tussen de vereniging en haar omgeving te versterken. Daarnaast faciliteert de EvCie door het jaar heen verschillende activiteiten. Wij proberen hiermee het kennisniveau en de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten.


Paasfeest (maart/april)
Op de ochtend van paaszaterdag is het in en rond het clubhuis een drukte van belang. Dan struint door de tuinen een levensgrote Paashaas. Tientallen kinderen (en kleinkinderen van de leden) zoeken achter alle bloempollen naar gekleurde paaseieren en maken onder het genot van limonade en taartjes mooie kleurplaten in clubhuis De Zaaier.

Open dag (juni/juli)
Ieder jaar, op een zondag eind juni/begin juli, wordt onze Open Dag bezocht door zo’n 500 bezoekers. Dan staan er op de groenpaden kraampjes van allerlei verwante natuurverenigingen, zoals de bijenhouders, vogelaars, onze specialisten in het conserveren van groenten en fruit, etcetera. De Open Dag wordt feestelijk opgeluisterd door een koor of fanfare. Op het terras klinkt ons lied: “Groen is mijn tuintje aan de Keverdijk, Rood zijn de paprika’s waar ik zo graag naar kijk”. Let op de aankondiging in de plaatselijke pers!

Oogstfeest (september)
Op de laatste zaterdag van september houden we een oogstfeest in de vorm van een zogeheten amerikaanse fuif. Iedere deelnemer brengt zijn/haar specialiteit in. Bij voorkeur van alles wat groeit en bloeit in eigen tuin. Zo ontstaat er in het clubhuis een rijk en gevarieerd buffet waar 40 à 50 personen feestelijk van smullen.

Excursies en rondleidingen

Zo nu en dan houden we een excursie buitenshuis. Dan bezoeken we een ander volkstuincomplex, een tuinenmanifestatie, een bloemen- en groentenveiling en wat zich maar voordoet. We maken er dan een gezellige dag van.

We zijn trots op ons tuinenpark en laten het graag aan u zien. U kunt altijd contact opnemen met één van de bestuursleden voor het maken van een afspraak.


Workshops en lezingen

We doen al het mogelijke om onze kennis op peil te houden en uit te breiden met nieuwe inzichten. Ons doel is onze vereniging een kenniscentrum van natuurlijk tuinieren te laten zijn. De aankondigingen van workshops- en/of lezingen staan bij de mededelingen.


100 jaar moestuinieren (2017)

In de archieven van de gemeente Naarden hebben we het bewijs gevonden dat er in 1917 al op ons terrein werd gemoestuind. Maar waarschijnlijk gebeurde dat al veel langer. We voelen ons dus een soort rentmeester van het Naardens cultureel erfgoed. Natuurlijk gaan wij dat in 2017 vieren.