Emelt


De emelt is de larve van de langpootmug.
Ze eten alles wat ze tegen komen.
Onder het grond oppervlak, waar ze leven, zijn dat meestal wortelhalzen.
Het liefst eten ze aan graan, grasland, sla, andijvie en kool.
Ze geven problemen in het voorjaar met name op lichte grond, bij jonge planten, in het voorjaar en na het onderspitten van grasland.
Ze komen in elk grasveld voor maar door het grote aantal planten waar de zode uit bestaat is schade niet waarneembaar.
Wanneer dat gras weg wordt gehaald om er tuin van te maken valt een enorme voedselbron weg en dan zullen ze schade aanrichten aan het volggewas.
Eiafzetting vindt plaats in augustus, eiafzetting vindt bij voorkeur plaats in vochtig gras of groenbemestingsgewas zoals rogge.
Wanneer het gras kort wordt gehouden kunnen vogels een flink aantal emelten wegvangen (70-90%).
Het getelde aantal omgerekend naar aantal per m2 mag voor groenteteelt niet meer dan 10 zijn.
Om schade te voorkomen kunnen we het gras al begin augustus onderspitten en de grond kaal houden.
Of wanneer dit niet is gelukt en er erg veel emelten zijn, wachten met teelten op dit stuk tot eind juni wanneer geen schade meer is te verwachten.
De grond loshouden door regelmatig schoffelen in deze periode zorgt ervoor dat ze uitdrogen of aan vogels ten prooi vallen.


Levenscyclus langpootmug (Bron: Bruhl)
terug